Mirit glas håber på mere solskin fremover

Solpaneler på taget hos Mirit Glas i Vojens.
Solpanelerne er nu installeret på taget af Mirit Glas. Det næste skridt er at færdiggøre de elektriske installationer samt forbindelsen til batteriet og elnettet. Derefter kan vi starte strømproduktionen.

Hvordan er beskyttelsesglas for kameraer, displayglas og skueglas forbundet med solenergi? Ud over at solceller beskyttes af glas, drejer det sig om miljøhensyn, økonomiske fordele og muligheden for at positionere sig som en pålidelig, moderne samarbejdspartner. For Mirit Glas er argumenterne for at etablere et solcelleanlæg overbevisende, og fabrikken har igangsat installationen af solceller på taget af deres fabrik i Vojens.

Med et årligt energiforbrug på cirka 280.000 kWh håber Mirit Glas at solcellerne kan dække op til 30 procent af energibehovet med renere solenergi.

“Vores mål er ikke kun at omdanne vores energiforbrug til grøn energi, men også at reducere det generelle elforbrug. Som producent af skræddersyede glasløsninger, fra rør til skueglas, er energiforbruget en væsentlig del af vores produktion. Vi tager nu skridt til at gøre vores energiforbrug mere miljøvenligt,” udtaler administrerende direktør Jens Milbrat. Milbrat skjuler heller ikke, at dette tiltag har økonomiske fordele. “Det er væsentligt for os, at solcelleanlægget vil mindske vores energiudgifter. Det er tilfredsstillende, at vi med denne indsats kan reducere vores klimaaftryk,” siger han.

Solcelleinitiativet er en del af Mirit Glas’ dedikation til FN’s 17 verdensmål, med fokus på at fremme en mere bæredygtig industripraksis. Målet er, at solcelleinstallationen vil producere strøm, der giver en samlet reduktion af årlig CO2-emission med 11 ton.

“Der er mange gode grunde til at investere i solceller. Det er økonomisk fornuftigt, det føles rigtigt, og det bidrager til at skabe en kultur af klimabevidsthed blandt vores medarbejdere,” forklarer Jens Milbrat.

Disse initiativer har også en positiv indvirkning på arbejdsmiljøet, hvilket fører til øget engagement blandt medarbejderne for at arbejde hen imod en mere bæredygtig fremtid og opfyldelsen af de globale mål. “Vi oplever, at især vores yngre ansatte værdsætter vores miljøindsats. Det gør, at de føler sig som en del af indsatsen for klimaet,” deler Jens Milbrat.

For Mirit Glas er solcelleprojektet en central del af virksomhedens omfattende fokus på klimamål og bæredygtighed. Ved at anerkende udfordringerne ved energiforbruget i glasproduktionen, stræber Mirit Glas efter at forbedre sit CO2-regnskab og integrere bæredygtighed i dagligdagen. Dette tiltag er også vigtigt for at imødekomme kravene fra store kunder, der forventer, at deres leverandører bidrager til en mere bæredygtig industri.

Arbejdet med at installere solcellerne startede den 20. marts og forventes afsluttet inden sommerens start. Den færdige installation vil dække 567 kvadratmeter og omfatte 290 solpaneler. Det estimeres, at anlægget vil producere omkring 87.000 kWh, hvilket vil dække ca. 30 procent af Mirit Glas’ samlede energiforbrug.