Selektro A/S

Selektro A/S arbejder aktivt med Verdensmål nr. 12

SELEKTRO A/S ARBEJDER MED VERDENSMÅLENE

Selektro har igennem selskabets eksistens altid forsøgt at gøre en ekstraordinær indsats og ansvar på CSR området (Corporate Social Responsibility eller nu om stunder nærmere Corporate Sustainability and Responsibility).

Selektro har altid forsøgt at tage et globalt- og samfundsmæssigt ansvar ved eksempelvis at give miljø, klima, arbejdsforhold, sociale forhold samt menneskerettigheder ekstra opmærksomhed. Eksempelvis har Selektro altid arbejdet på at minimere forbrug og spild samt taget ansvar for medarbejdere, der har brug for at komme tilbage på arbejdsmarkedet og være en del af fællesskabet og endvidere støtte op om sammenhængskraften via danske arbejdspladser.

Hos Selektro øver vi os hver dag i holde det vi lover, så troværdighed og hæderlighed spiller en utrolig stor rolle. Hvad vand er for livet er profit for business, så Selektro betaler derfor naturligvis også vores danske selskabsskat med stor glæde til fællesskabet.

I den kontekst støtter Selektro naturligvis op om FN’s 17 bæredygtighedsmål, The UN Sustainable Development Goals (SDG).

 

Hvordan gør Selektro en forskel?

Der er desværre rigtig meget at bekymre sig om i den store verden, og Selektro’s ejerskab har altid bekymret sig om eksempelvis…

Rent drikkevand, Plastik væk fra verdenshavene, Mindre plastik & genbrug af plastik, genbrug generelt, Bevarelse- & Nyplantning af skove hvor især regnskovene skal bevares (verdens lunger). Befolkningstilvækst er bl.a. verdens største miljøudfordring (Indien & Afrika) etc.

Ingen af os kan selvsagt løse det hele, men hos Selektro har vi hvert fald fokuseret på, hvad kan vi gøre. Derfor valgte vi at lade vore medarbejderne bestemme hvilke områder som virksomheden skal fokusere på.

Selektro’s medarbejdere har i deres dyrebare fritid derfor også brugt en strategidag på at arbejde med FN’s 17 Verdensmål.

Selektro er en Ingeniør- og produktionsvirksomhed, og selskabets medarbejdere mener, at vi kan gøre den største forskel og bidrag på Verdensmål 12 omhandlende ansvarligt forbrug og produktion.

Verdensmål 12 Selektro