Metronic ApS

Ny Rogowski transducer fra Power Electronic Measurements Ltd (PEM).

cmc-579x443-web

Den nye CMC serie er ideel til berøringsfri strømmåling på motoraksler. Dette gør testingeniøren i stand til at se og vurdere om der løber uønsket strøm via motorakslen og lejrerne til ground. AC motorer styres ved hjælp af pulsmoduleret spænding. Da der er tale om høje frekvenser kan der opstå kapacitiv kobling til motorakslen, og hermed kan der løbe strøm fra akslen gennem lejrerne til jord. Denne uønsket stræm kan være ødelæggende for motorlejrerne og PEM CMC rogowski spoler er en uvurderlig hjælp til at bedømme om der skal foretages korrektioner for at undgå denne strøm.
Den skærmede måle-spole har god imunitet over for lavfrekvente strømme og dæmper uønsket 50Hz magnetfelter og maksimerer samtidigt SNR af højfrekvente common mode strømmålinger.
CMC serien leveres standard med 300mm eller 1000mm spolestørrelser og enda større længder hvis dette skulle ønskes. Hermed er det muligt at måle omkring motoraksler med forskellig diametre. Selv ved spolestørrelse på 1000mm har CMC en 3dB båndbredde på 10MHz. CMC Rogowski spolerne fås med tre forskellige måleområder op til 37,5A, 75A eller 150A peak. Peak strømmen giver et max. output på +-7,5V og kan kobles på et oscilloskop via BNC kabel.

Se alle vores modeller for Rogowski spoler her

Ydeligere informationer:

Metronic ApS

http://www.metronic.dk

43 96 30 10