Metronic ApS

Fiberoptisk probe fra Teledyne LeCroy

Hoved specifikationer

  • 60 MHz båndbredde
  • Ingen common mode belastning (fiber optisk probe)
  • 140dB CMRR
  • Lav induktans
  • Valgfrie målespidser fra +-1V til +-40V

Upper-side Gate Drive Målinger

Da det er en fiberoptisk probe, så er oscilloskopet fuldstændigt isoleret fra målesignalet og der er en meget høj CMRR. Derfor er HVFO103 meget velegnet til at måle på IGBT upper-side signal

Af ovenstående figurer ses målediagrammet for måling med hhv. fiberoptisk probe og konventionel diff. probe. Den fiberoptiske probe isolerer oscilloskopet fuldstændigt fra målekredsløbet, og herved undgåes common mode belastning.

EMC målinger

HVFO103 fiberoptisk probe er også meget velegnet til EMC målinger. Målinger kan foretages i det skærmede rum, og resultatet kan føres ud til oscilloskopet via fiberoptisk kabel.

Klik her for datablad

Yderligere oplysninger fåes hos:

43 96 30 10