AUTOMATIK

Brøndby Stadion 10
2605 Brøndby

AUTOMATIK ➡ Messe og vidensforum inden for automation, motion & drives. Messen finder sted hvert andet år i Brøndby Hallen og arrangeres af MCH Messecenter Herning i samarbejde med en styregruppe bestående af repræsentanter fra toneangivende brancheforeninger inden for industrien.


Udgivet af AUTOMATIK