Nordcad Systems A/S

Tip til simulering: Justering af step size i PSpice

Se i denne video, hvordan du nemt kan justere step size under simulering i PSpice.

Det er nemt at justere maximum step size dynamisk i løbet af transient analysen

Dette er en fordel for switchede kredsløb, som kan tage længere tid at simulere, hvis maximum step size sættes for højt. Ønsker man en fint opløst max step size først efter et givent tidspunkt, kan schedule funktionen hjælpe.

Schedule funktionen gør det muligt at justere maximum step size før og efter et angivent tidspunkt.

Se video demonstration