hi Tech and Industry Scandinavia

IFC stiller skarpt på bæredygtighed på hi-messen

Eventet IFC byder på inspirerende vandkongres, mejerikonkurrence og udstilling med fokus på bæredygtighed.

På årets hi-messe kan de besøgende få et helt særligt indblik i mulighederne inden for klima- og miljøvenlig produktion og teknologier på mejeri- og fødevareområdet.

Klimavenlig emballage, genbrug af varme fra mejerier, genanvendelse af overskudsvand og omdannelse af ostevalle til proteinpulver. Det er blot nogle af de mange initiativer, den danske mejerisektor har sat i søen på rejsen mod at blive klimaneutral i 2050. Bæredygtighed har således for alvor gjort sit indtog i mejeri- og fødevarebranchen, hvorfor det også bliver et centralt omdrejningspunkt på IFC, der kan opleves som en del af hi-messen 5.-7. oktober 2021 i MCH Messecenter Herning.

IFC-området byder på både IFC Water Congres og International FOOD Contest med mejeriproduktudstilling, og særligt på vandkongressen vil den bæredygtige tankegang udfolde sig. Her kan de besøgende søge viden og inspiration om bæredygtighed, genanvendelse og cirkulær økonomi.

– Bæredygtighed er en vigtig dagsorden og et fælles ansvar, og vi vil gerne inspirere til, at man medtænker bæredygtighed i dele af sin forretning, sine visioner og mål. Det handler om at ændre mindset i fællesskab, at turde udfordre og tænke ud af boksen, siger Lars Johannes Nielsen, chefkonsulent i Landbrug & Fødevarer samt ansvarlig for IFC, og fortsætter:

– Da corona ramte os, betød det også en ny hverdag i dansk mejeribrug, men vi har vist, at vi er i stand til at omstille os og tænke nyt. Vi har altså været tvunget til at ændre tankegang som følge af pandemien – og det er vi også, når det kommer til bæredygtighed. Derfor bliver bæredygtighed et centralt omdrejningspunkt på IFC, hvor både besøgende og udstillere kan blive inspireret og lære af hinanden på tværs af brancherne, siger han.
Inspiration til genbrug af vand i fødevareindustrien
På den højaktuelle konference IFC Water Congress kan besøgende blive klogere på bæredygtig vandanvendelse i fødevareindustrien. Her vil danske såvel som internationale keynote speakere stille skarpt på emnet og præsentere den seneste viden og de nyeste muligheder inden for bæredygtigt vandforbrug og genbrug af vand.

Temaet for konferencen er ’Water in the Food Industry – Reduce, Reuse & Recycle’, ligesom besøgende kan glæde sig til de to tværgående temaer ’FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling’ og ’Udfordringer ved klimaforandringer’.
Prestigefyldte produktkonkurrencer
Sideløbende med konferencen vil den anerkendte fødevareudstilling International FOOD Contest finde sted. Her vil mejerier fra ind- og udland udstille produkter, som vil blive fagligt bedømt og kvalitetsvurderet af fagkompetente dommere. Også denne udstilling står i bæredygtighedens tegn, og de besøgende kan således se frem til at opleve økologiske duge, genanvendelige svampe samt præmier af naturmaterialer.

Mejerisektoren arbejder benhårdt med flere bæredygtige initiativer, og blandt indsatserne kan eksempelvis nævnes, at Thise Mejeri har udviklet en ny klimavenlig mælkekarton baseret på træmasse fra skandinaviske skove, mens overskydende varme fra Rødkærsbro Mejeris osteproduktion bliver genanvendt til at opvarme byens huse og virksomheder.

Eksemplerne står i kø, og besøgende kan godt begynde at glæde sig til, at IFC løber af stablen 5.-7. oktober 2021 i MCH Messecenter Herning.

Tilmed dig her: https://www.hi-industri.dk/besoeg-messen/hent-billet

**

IFC Water Congres får blandt andet besøg af:

Klaas Vos, Sustainability Manager Supply Chain hos FrieslandCampina, fortæller om vand og bæredygtighed.

Thomas Lauritsen, Project Manager, og Lene Jacobsen, PTD Manager hos Arla Foods Ingredients, giver indsigt i, hvordan AFI Danmark Protein genbruger og genanvender vand.

Josep Molas Pages, Director Product Water hos Coca-Cola, sætter fokus på vand inden for drikkevareproduktion, herunder om kvalitetsaspekter, genbrug og genbrugsmuligheder.