Højspænding i industrielle konnektorer

High Voltage connectivity

ODU-MAC forbindelsesteknikken bliver nu ledsaget af to forskellige moduler til nominelle spændinger på op til 2.500V og 6.300V. Inden for industri-, mediko- og T&M-applikationer er det bekvemt, at også højspænding kan inkluderes i et integreret konnektorinterface

Inden for en række forskellige applikationer er der behov for at overføre høje spændinger – måske endda samtidigt med større strømme – sammen med signaler og den almindelige forsyning. Det vil typisk være i industrielt, medikoteknisk og måleteknisk udstyr, at behovet for højspænding er til stede. Ofte vil det være bekvemt og øge sikkerheden, hvis man kunne tilslutte højspændingen i samme arbejdsgang, som signaler og forsyning tilsluttes.

Det behov har fået ODU til at udvikle to forskellige højspændingsmoduler til serien af de populære modulære ODU-MAC konnektorer. Til ODU-MAC Silver- og White-Line produkterne, der netop henvender sig til high-end industriel, medicinsk og måleteknisk brug, kan ODU levere to forskellige højspændingsmoduler.

Det ene modul indeholder 4 poler med arbejdsspændinger på op til 2.500V (impulstestet op til 10kV) og 27A kontinuert, og optager kun tre units i ODU-MACs modulære opbygning. Altså samlet en ganske betydelig effekt integreret i forbindelsesteknikken. Det andet modul tillader nominelt hele 6,3kV (impulstestet op til 20kV), i konnekteringen. Alle ratings er iht. IEC 60664-1:2007 (VDE 0110-1:2008) pollution class 2.

Når modulerne er integreret i ODU-MAC konnektorkonfigurationer, kan afstandskrav og beskyttelse mod berøring sikres, og samtidigt vil kontakter og konnektor kunne holde til mere end 100.000 matingcykler.

Læs mere om ODU-MAC