Nordcad Systems A/S

Constraint uddannelse i Aalborg den 31. august

Der lægges vægt på forståelse af Constraint manageren’s opbygning og virkemåde, samt definition og brug af constraints. Målet er at gøre brugeren i stand til bedre at udnytte de mange fordele, der er forbundet med constraint-styret design.

Få pladser tilbage!

* Gennemgang af Constraint Managerens opbygning og funktion
* Definition og brug af
– design constraints – lodde / pastamaske afstande, min metal til metal afstand
– physical constraints – banebredde, via typer, differential pair regler
– spacing constraints – afstand ml. objekter
– region constraints – afstand mellem objekter indenfor angivne områder
– same net constraints – afstand mellem objekter tilhørende samme net
* Nedarvede constraints og constraint sets

Tilmelding kan ske her