Udvidet dobbelt- og enkeltkerne dsPIC® Digital Signal Controller (DSC) familie bygger støre og mere robuste applikationer

Marts 2019

MC1453dk

Udvidet dobbelt- og enkeltkerne dsPIC® Digital Signal Controller (DSC) familie bygger støre og mere robuste applikationer

Nøglepunkter:
• Mere hukommelse og funktionelle sikkerhedsfunktioner til biler og trådløs opladning
• Pinkompatibilitet med dsPIC33CH/K tilbyder projekter at skalere til større kompleksitet
• dsPIC33CH512 udvider til 512 KB Flash hukommelse og tredobler program RAM til 72 KB
• Kostoptimeret dsPIC33CK64 tilbyder 64 KB Flash i et fodspor på blot 4 x 4 mm

Microchip annoncerer nye dobbelt- og enkeltkerne dsPIC33C Digital Signal Controllere (DSC) med flere muligheder for at efterkomme skiftende applikationskrav til hukommelse, temperatur og funktionel sikkerhed. Disse optioner vil hjælpe systemudviklere med at designe high-end indlejrede applikationer, der har brug for fleksible optioner for at opnå skalerbarhed efterhånden som projektets kompleksitet stiger.

Den nye dsPIC33CH512MP508 dobbeltkerne DSC muliggør support af applikationer med store krav til programhukommelse. Enkeltkerne dsPIC33CK64MP105 DSC tilføjer en kostoptimeret version til applikationer der kræver mindre hukommelse og fodspor. Udviklere kan med de nye komponenter let skalere henover produktserien, idet de er pin til pin kompatible indenfor dsPIC33CH og dsPIC33CK familierne.

dsPIC33CH512MP508 (MP5) familien udvider den nyligt introducerede dsPIC33CH med Flash hukommelse fra 128 til 512 KB og tredobler program RAM fra 24 til 72 KB. Dermed understøttes større applikationer med flere software stakke eller større programhukommelse, såsom applikation til biler og trådløs opladning. Der er brug for mere hukommelse for at tilgodese bilernes AUTOSAR software, MCAL drivere og CAN FD funktionsenheder. Implementering af trådløs opladning i biler kræver yderligere software stakke til Qi protokollen og Near-Field Communication (NFC), hvilket igen stiller krav om yderligere programhukommelse. Brug af Live Update til realtids firmware opdateringer er essentielt i højtilgængelige systemer, men fordobler også systemets generelle hukommelsesbehov. I dobbeltkerne komponenter kan en kerne fungere som master, medens den anden designes som slave. Slavekernen kan eksekvere dedikeret tidskritisk styringskode, medens masterkernen er optaget med styring af brugerinterface, systemovervågning og kommunikationsfunktioner. To kerner kan for eksempel muliggøre partitionering af softwarestakkene til parallel eksekvering af Qi protokollen og andre funktioner såsom NFC, så ydelsen optimeres ved trådløs opladning i biler.

dsPIC33CK64MP105 (MP1) familien, der tilbyder 64 KB Flash hukommelse og pakninger med 28 til 48 pins, udvider den nyligt introducerede dsPIC33CK familie med en kostoptimeret version til applikationer med mindre hukommelse og fodspor. Der fås pakningsstørrelser på helt ned til 4 x 4 mm. Denne kompakte komponent tilbyder den ideelle kombination af funktioner til bil sensorer, motorstyring, højdensitets DC-DC applikationer eller stand-alone Qi transmittere. Både enkelt- og dobbeltkerne dsPIC33C komponenter muliggør hurtig deterministisk ydelse til tidskritiske applikationer, med udvidede kontekstvalgte registre der reducerer latens og opnår hurtigere eksekvering af beregningsintensive algoritmer.

Alle komponenter i dsPIC33C familien inkluderer et fuldt sæt sikkerhedshardware der letter ASIL-B og ASIL-C certificering i sikkerhedskritiske applikationer. Funktionelle sikkerhedsfunktioner inkluderer flere redundante klokkilder, Fail Safe Clock Monitor (FSCM), IO port read-back, Flash Error Correction Code (ECC), RAM Built-In Self-Test (BIST), skrivebeskyttelse, redundante analoge funktionsenheder med mere. Robuste CAN-FD funktionsenheder, samt understøttelse af 150°C drift, gør disse komponenter ideelle til ekstreme driftstilstande, såsom i bilmotorer.

dsPIC33C familien understøttes af Microchips MPLAB® udviklings økosystem, der inkluderer Microchips gratis MPLAB X Integrated Development Environment (IDE), MPLAB Code Configurator, MPLAB XC16 C kompiler toolchain samt MPLAB in-circuit debugger/programmerings værktøjer. Microchips motorBench™ Development Suite version 2.0, der nu understøtter højspændings motorer op til 600V, kan ligeledes hjælpe kunder med at tune motorer med Field Oriented Control (FOC) algoritmen.
Flere forskellige udviklingskort og Plug-in Moduler (PIM) fås til hele komponentfamilien.

Udviklingsværktøjer til de nye komponenter inkluderer dsPIC33CH Curiosity Board (DM330028-2), dsPIC33CH512MP508 PIM til standard designs (MA330046), dsPIC33CH512MP508 PIM til motorstyring (MA330045), dsPIC33CK64MP105 PIM til standard designs (MA330047), dsPIC33CK64MP105 PIM til ekstern operationsforstærker motorstyring (MA330050-1) og dsPIC33CK64MP105 til intern operationsforstærker motorstyring (MA330050-2).

dsPIC33CH512MP5 komponenterne fås i 48/64/80 pin TQFP, 64 pin QFN og 48 pin uQFN pakninger. dsPIC33CK64MP1 komponenter fås i 28 pin SSOP, 28/36/48 pin uQFN og 48 pin TQFP pakninger.
dsPIC33CH Curiosity udviklingskortet fås til $39,99 per styk. De ovennævnte dsPIC33C PIM udviklingskort fås nu til $25,00 per styk.

Yderligere information kan findes på:
dsPIC33CH512MP508 dobbeltkerne DSC med større programhukommelse
dsPIC33CK64MP105 enkeltkerne DSC med mindre hukommelse og fodspor

****Slut****

Understøttende billeder leveres
For yderligere information, kontakt da venligst:

Microchip Nordic Tel: + 45 44 50 28 28
Fax: + 45 44 85 28 29
Avnet Silica Tel: + 45 43 22 80 10
Fax: + 45 43 22 80 11
EBV Elektronik Tel: + 45 86 25 04 66
Fax: + 45 86 25 06 60
Farnell In One Tel: + 44 11 32 790 101
Fax: + 44 11 32 633 404
Future Electronics Tel: + 45 76 40 87 64
Fax: + 45 76 40 87 65
Microchip Technology Tel: + 44 118 921 5849
David Wright Fax: + 44 118 921 5835
Napier Partnership
Suzy Kenyon Tel: +44 1243 531123
http://www.napierb2b.com

MC1453dk

Bemærk: Microchip navn og logo, Microchip logoet, dsPIC og MPLAB er registrerede varemærker for Microchip Technology Incorporated i USA og andre lande. Alle andre heri nævnte varemærker er deres respektive selskabers ejendom.