FORCE Technology

Standardiseringsdag: MIL og Automotive


Dat0: 16/11/2016
Tid: 09.00 – 15.30
Pris: Det er gratis at deltage, men der vil være et no-show-gebyr på 500 kr.

Elektronikprodukter til forsvaret og til bilindustrien skal ligesom alle andre elektronikprodukter overholde en række krav på især EMC-området. Begge brancher er kendt for at brugsmiljøet er særdeles krævende, og dette afspejler sig både i de formelle krav fra direktiver og bestemmelser, og især i branchens egne krav, der kan være langt skrappere.

På denne workshop hører vi branchernes egne oplevelser af kravbilledet med indlæg fra Terma og LINAK, og vi får lejlighed til at høre nærmere fra specialister på området om testkrav, godkendelsesordninger og mærkninger i især Europa.

→ Se programmet og tilmeld dig arrangementet her