FORCE Technology

FORCE Technology indgår samarbejde med MET Laboratories om sikkerhedsmærkning

MET sikkerhedsmaerkning

Elektronikproducenter kan nu opnå MET-sikkerhedsmærkning hos FORCE Technology. MET-mærkning er obligatorisk i USA og Canada og et kvalitetsstempel af højeste karat for udstyr markedsført i Danmark og globalt.

FORCE Technology har indgået formel aftale med det internationale mærkningsselskab MET Laboratories, så IECEE CB Scheme certificerede testrapporter fremover danner direkte grundlag for MET-mærkning, uden at produkterne skal testes igen eller fremsendes til MET Laboratories. Den halvårlige fabriksinspektion foretages af safety specialister, som producenterne kender fra testprojekterne hos FORCE Technology.

MET Laboratories anerkender dermed, at de stoler på FORCE Technologys akkrediterede og certificerede testrapporter og godtager dem som grundlag for opnåelse af MET-mærkning.

Konkret betyder det, at man med en IECEE CB Scheme certificeret rapport fra FORCE Technology kan få MET-mærkning inden for fem arbejdsdage fra MET Laboratories modtager rapporterne fra FORCE Technology. Det hele håndteres af FORCE Technology uden besvær for produktfabrikanten.

Flere fordele ved MET-mærkning

MET-mærkning er verdens ældste NRTL-mærke (NRTL, Nationally Recognized Testing Laboratories, er den nordamerikanske mærkningsordning for produkter til professionel anvendelse). Et NRTL-mærke er obligatorisk som bevis for, at produktet er sikkerhedsgodkendt i henhold til gældende lovgivning og standarder og kan sælges på det nordamerikanske marked.

I kraft af at MET-mærket er verdens ældste NRTL-mærke, er det således ikke blot nødvendigt i Nordamerika, men også meget anerkendt og udbredt verden over. MET-mærket viser, at godkendelsen er sket med allerhøjeste akkrediterede og certificerede kvalitet.

Når produktfabrikanterne kommer via FORCE Technology, går der blot fem arbejdsdage fra de certificerede rapporter er fremsendt til MET, til mærket er udstedt til fabrikanten. Myndighederne kræver mindst to årlige fabriksinspektioner ved mærkning, og modsat andre NRTL-mærker kræver MET ikke yderligere inspektioner. Inspektionerne udføres af FORCE Technologys egne folk, når det foregår i Danmark, hvorved fabrikanternes omkostninger til inspektioner holdes på et minimum.

Produkterne bliver testet og godkendt hos FORCE Technology i Danmark, hvilket sparer producenterne for tid og besvær, fordi de undgår at skulle sende produkter til test i Nordamerika.

MET-mærkning hos FORCE Technology