Realtidskompatibel kommunikation med TwinCAT 3

Direkte integration af OPC UA Pub/Sub

OPC UA Pub/Sub-kommunikation i TwinCAT 3-runtime baner vejen for enkel realisering af maskine-til-maskine (M2M) og enhed-til-sky (D2C) scenarier baseret på OPC UA Pub/Sub-specifikationen.

Med udvidelsen af OPC UA-specifikationen, som Beckhoff spillede en fremtrædende rolle i udviklingen af, introduceres Publisher/Subscriber-princippet i den etablerede og standardiserede OPC UA-kommunikationsprotokol. To forskellige transportveje kan defineres til datatransmission: UDP og MQTT.

UDP muliggør effektiv og realtids-egnet dataudveksling i et lokalt netværk mellem maskiner eller maskinkomponenter, hvorimod transport via en MQTT-Message Broker primært, men ikke udelukkende, understøtter cloud-scenarier. Som en af de første implementerede Beckhoff UDP-transportlaget helt tilbage i 2016. Nu tilføjer implementeringen af MQTT en anden transportmulighed. Med den nye TwinCAT 3-funktion OPC UA Pub/Sub (TF6105) leverer Beckhoff en pakke, der kan bruges til at konfigurere og bruge både OPC UA Pub/Sub UDP og MQTT Publisher and Subscriber direkte i TwinCAT 3.

http://www.beckhoff.com/tf6105