Maksimer systemydelsen med Microchips MCP39F511A dual-mode effektmonitorerings IC

Maksimer systemydelsen med Microchips MCP39F511A dual-mode effektmonitorerings IC

Nøglepunkter:
• En IC måler både AC og DC tilstande med markedsførende nøjagtighed
• Mærker automatisk forsyningstype og skifter mellem AC og DC tilstand
• Intern EEPROM der logger kritiske hændelser letter fejlsøgning
• Reducerer materialeomkostninger og tiden brugt på firmware udvikling

Microchip Technology Inc. annoncerer en fleksibel dual-mode effektmonitorerings IC der både måler AC og DC tilstande med markedsførende nøjagtighed – en fejlprocent på blot 0,1 henover et bredt 4000:1 område. Effektberegninger og hændelsesovervågning i samme kreds reducerer desuden materialeomkostningerne og tiden brugt på firmware udvikling.

MCP39F511A effektmonitorerings IC er en højt integreret komponent, der adresserer det stigende behov for mere nøjagtige effektmålinger i højt ydende designs. Efterhånden som udviklere forsøger at overvåge produktydelsen og forbedre energiforbruget, er effektmonitorering blevet mere udbredt på markeder såsom smart cities og smart homes. For at forenkle kalibreringsprocedurer og understøtte de fleste krav til nøjagtighed, er der inkluderet to 24 bit delta-sigma analog til digital konvertere (ADC) med 94,5 dB SINAD (signal-to-noise ratio plus distortion) ydelse og en 16 bit beregningsmotor. MCP39F511A er velegnet til mange forskellige forbruger, Internet of Things (IoT) og industrielle applikationer idet den automatisk mærker forsyningstypen og skifter mellem AC og DC tilstande så måleresultater optimeres. Komponenten har en intern EPROM der hjælper udviklere med fejlsøgning, idet den logger alle kritiske hændelser og herudover reducerer en intern oscillator samt spændingsreference med lav afvigelse implementationsomkostningerne.

Blandt MCP39F511As andre fordele kan nævnes dens fleksibilitet og lette implementation. Komponenten leverer standard effektberegninger såsom aktiv, reaktiv og tilsyneladende effekt, RMS-strøm og -spænding, linjefrekvens og effektfaktor, så udviklere med minimal firmware udvikling kan tilføje højnøjagtige effektovervågningsfunktioner til slutprodukter.

MCP39F511A inkludere andre avancerede funktioner der giver yderligere forenklinger i udviklingen såsom auto gem og auto indlæsning af effekt kvantiteter til og fra EEPROM ved forsyningstab eller opstart, så det sikres at måleresultater aldrig mistes ved uventede forsyningsafbrud. Hændelsesovervågning af forskellige effekttilstande forbedrer også forebyggende systemvedligehold og giver udviklere bedre kontrol over strømforbruget.

Komponenten understøttes af MCP39F511A Power Monitor Demonstration Board (ADM00667), et fuldt funktionelt enkelt fase effekt og energi overvågningssystem til $150. Systemet beregner og viser aktiv effekt, reaktiv effekt, RMS-strøm, RMS-spænding, aktiv energi (både import og eksport) samt fire kvadrants reaktiv energi. Den forbindes let gennem USB til “Power Monitor Utility Software” der tilbyder automatiseret styring, så brugere let kan evaluere alle systemkonfigurationsindstillinger.

MCP39F511A er allerede tilgængelig. Yderligere information kan findes på http://www.microchip.com/MCP39F511A

****Slut****

Understøttende billeder leveres
For yderligere information, kontakt da venligst:

Microchip Nordic Tel: + 45 44 50 28 28
Fax: + 45 44 85 28 29
Avnet Silica Tel: + 45 43 43 20 20
Fax: + 45 43 22 80 11
EBV Elektronik Tel: + 47 22 67 17 80
Fax: + 47 22 67 17 89
Farnell In One Tel: + 44 11 32 790 101
Fax: + 44 11 32 633 404
Future Electronics Tel: + 45 76 40 87 64
Fax: + 45 76 40 87 65
Microchip Technology Tel: + 44 118 921 5849
David Wright Fax: + 44 118 921 5835
Napier Partnership Tel: + 44 1243 531123
Suzy Kenyon Fax: + 44 1243 779070
http://www.napierb2b.com

MC1427dk

Bemærk: Microchip navn og logo, Microchip logoet samt PIC er registrerede varemærker for Microchip Technology Incorporated i USA og andre lande. Alle andre heri nævnte varemærker er deres respektive selskabers ejendom