Danmark fortsat i front på grøn omstilling

Energi omstilling

Danmark indtager en flot andenplads på listen over europæiske landes omstillingsparathed i energisektoren, mens vores naboer i Finland løber med førstepladsen. Det viser den seneste ETRI-rapport.

EU-Parlamentet har netop vedtaget en ny aftale for handel med CO2-kvoter i EU. Aftalen styrker det såkaldte Emissions Trading System (ETS), der er central for, at EU når sit mål om at reducere udledningen af drivhusgasser med 55 procent i 2030 set i forhold til 1990.

En vigtig brik i denne plan er medlemslandenes evne til at omstille deres energisektor til en mere vedvarende energiforsyning. Og her tegner den seneste ETRI-rapport et positivt billede af Danmark i forhold til at nå vores klimamål. Rapporten placerer nemlig Danmark i toppen, når det kommer til grøn omstillingsparathed, og hvor robust vores energinet er.

Rapporten Energy Transition Readiness Index 2022 er produceret af Storbritanniens største interesseorganisation for vedvarende energi og rene teknologier (REA) med støtte fra power management-virksomheden Eaton og advokatvirksomheden Eversheds Sutherland.

Rapporten sammenligner 13 europæiske energimarkeders omstillingsparathed og vurderer, hvor godt rustede de enkelte lande er til at nå deres klimamål for 2030.

Det er tredje gang, at REA udgiver rapporten, og igen i år høster Danmark topplaceringer sammen med Frankrig, Holland og de øvrige nordiske lande, mens Storbritannien og Tyskland halter bagefter. I bunden ligger Irland, Italien, Polen, Spanien og Schweiz.

De 13 lande vurderes på en skala fra 1- 5 ud fra, hvor godt rustet det enkelte marked er til skabe et velfungerende fleksibelt el-marked på baggrund af tre faktorer: 1) den sociale og politiske opbakning til omstilling på energiområdet. 2) evnen til at implementere nye teknologier og forretningsmodeller i energisektoren, og 3) markedets åbenhed og reguleringsmekanismer.

Her tildeles Finland maksimumpoint med en score på 5, mens Danmark får den næstbedste score på 4. Det skyldes især, at Danmark er langt fremme i forhold til elektrificeringen og har et godt energimix inklusiv mange vedvarende energikilder som for eksempel vind- og solenergi.

Solidt dansk fundament til et mere fleksibelt elmarked

Der tegnes et billede af, at Danmark har lagt et solidt fundamentet til et mere fleksibelt elmarked, der ifølge rapporten er nøglen til et klimaneutralt samfund.

Det fleksible el-marked, også kaldet demand-side flexibility, er kendetegnet ved en bred vifte af teknologier og et elnet, der gør det muligt for borgerne at tilpasse deres forbrugsmønstre til kun at bruge strøm, når produktionen er høj, samtidig med at de kan sælge overskydende strøm tilbage til elnettet,

”Et fleksibelt elnet er et ofte overset redskab i den EU-politiske værktøjskasse. Og det er ærgerligt. For forbrugerdrevet fleksibilitet rummer enorme muligheder – både i forhold til at reducere elregningen og CO2-udledningen. Europæiske forbrugere kan fx årligt spare mere end 71 milliarder euro på deres udgifter til el og reducere CO2-udledningen med hele 37,5 millioner ton ved at udnytte fleksibiliteten i elnettet,” siger Nick Luitwieler, direktør hos Eaton Danmark.

Ifølge rapporten er lande med den laveste score udfordret af investeringsbarrierer som fx forsinkelser i adgangen til elnettet og usikre markeder med lav fleksibilitet i elmarkedet.

Danmark i førertrøjen på vind- og solenergi  

Rapporten viser, at alle lande har taget skridt mod at udfase kul og gas fra elproduktionen og omfavnet mere vedvarende energikilder.

Danmark er placeret som det land, der har den højeste produktion af vedvarende energikilder. Sidste år kom hele 66 procent af Danmarks samlede elproduktion fra vedvarende energikilder, hvoraf 45 procent kom fra vindmøller og solceller. Samtidig ligger Danmark sammen med Tyskland, Holland og Schweiz i toppen som de mest ambitiøse lande, når det kommer til at nå klimamålene inden 2030.

 

Læs hele rapporten her.