Nordcad Systems A/S

Præ-layout simulering og overførsel af Constraints

26. januar kl. 10. Deltag på gratis webinar omkring mulighederne med Capture og SigXplorer til præ-layout simulering og constraintoverførsel.

Har du tidligere tænkt hvordan man kunne estimere krydstale-problemer eller støjanalyse før at layout påbegyndes?

Eller ønsker du blot at kunne oprette constraints i OrCAD Capture? Så vil dette webinar kunne hjælpe dig i gang.

Tilmelding