Nordcad Systems A/S

Nyt stort OrCAD-forum til elektronikstuderende

I mere end 4 år har elektronikstuderende i hele Danmark, Færøerne, Island og Grønland haft adgang til gratis OrCAD studielicenser gennem Nordcad og Cadence. De studerende er vigtige for et fortsat dansk fokus på udvikling af elektronik. Vi har i Nordcad arbejdet hårdt på et nyt stort forum, der kan hjælpe de studerende til at få mere end en gratis OrCAD softwarepakke. Det nye Nordcad Student Forum åbner op for massevis af små intuitive videoer, tutorials og opgaver, som lærer den studerende at bruge værktøjerne helt fra bunden af.

2016-09-30_1117

Fri adgang for studerende

Elektronikstuderende kan hvert år under hele deres uddannelse ansøge om et OrCAD studielicens hos Nordcad. Ansøgningsprocessen er beskrevet på Nordcads Student Forum. Her findes også massevis af opgaver, inddelt i kategorier, hvor den studerende bliver guidet gennem bl.a. OrCAD Capture, PCB Editor og PSpice, og herved lærer de grundlæggende funktioner at kende.

Ideelt supplement til undervisningsmaterialet

Opgaver og tutorials er gennemarbejdet og udviklet af en nyligt uddannet elektronikstuderende, hvilket sikrer en up-to-date og forståelig læringsproces. Flere undervisere på landets elektronikuddannelser tager allerede udgangspunkt i OrCAD værktøjerne til undervisningen, og det nye Student Forum kan direkte benyttes som en del af underviserens materiale.

Lige til at gå til for de studerende

Udover trin-for-trin instruktioner, er der til hver enkelt opgave tilknyttet en eller flere video tutorials.

”Som studerende er det rigtig rart og ikke mindst brugbart at kunne se en video, som tydeligt viser præcis hvilke funktioner i værktøjerne man skal bruge. Én ting er at læse sig til det, men noget andet er at have visuel vejledning. Det sætter studerende stor pris på”, udtaler Dimitrios Chantziaras.

Han har udarbejdet forummet gennem hans praktikforløb hos Nordcad, og som del af sit afslutningsprojekt på uddannelsen IT Technology (Electronics) fra EAL Odense.

2016-10-03_1517

Det er Nordcads håb at mange studerende vil tage det nye forum til sig som en del af deres uddannelsesforløb. Formålet er at gøre dem bekendte med verdens mest anvendte værktøjer inden for diagramtegning, PCB Design og simulering allerede under studieforløbet. Undersøgelser viser at mere end 55% af alle designs starter op i OrCAD og med den erfaring på CV’et vil den studerende stå stærkt på jobmarkedet, den dag de skal søge job.

Se Nordcads Student Forum her.