Labels med beskyttende laminat

Phoenix Contacts program af mærkningsmateriale omfatter nu labels med et medfølgende/indbygget beskyttende laminat. Laminatet klæbes ovenpå den mærkede grundetiket, når den er påsat.

Labels med beskyttende laminat

Det vil beskytte mærket mod ydre påvirkninger.

Da laminatet allerede er skåret til, kan håndteringen ikke være nemmere. Takket være et særligt klæbestof, kan de selvklæbende etiketter også fastgøres på ru og ujævne overflader som f.eks. styretavlepaneler. Thermoprinterne Thermomark Roll 2.0 og Thermomark Rollmaster kan anvendes til at mærke etiketterne hurtigt og økonomisk.

Få overblikket over produktets egenskaber