Industriel opmærking

Kompakt laserprinter til skrivebordet

Antallet af applikationer i industrielle laserprintere stiger konstant – og fordelene bliver mere og mere tydelige. TOPMARK NEO laserprinter lever op til mange markedskrav – og kan kontrolleres

De potentielle applikationer for mærkning med laserteknologi er mange og varierede og omfatter automationsteknologi og maskinbygning

fra en pc og  via den integrerede mærkningssoftware og konfigurationssoftware. Den betjenes med et 7” multicolor touch display på enheden.

TOPMARK NEO er resultatet af systematisk videreudvikling af den klassiske TOPMARK LASER. Den højtydende nye lasermarkør er udstyret med 20 watt fiberlaser og kan printe  mere end 400 mærker i minuttet, dvs. et mærke  hvert 0,15 sekund.

Lasermærkningssystemet med automatisk materialeindføring er kompakt og kræver et område svarende til to A3 ark ved siden af hinanden. Til trods for dette lille pladskrav er mærkningsfeltet, som måler 180×180 mm, det største i sin klasse. Det vil sige, at ikke kun store mærkningsplader kan opmærkes, men også flere mindre mærker kan opmærkes i en arbejdsgang. Det sparer operatøren værdifuld tid, fordi der ikke så ofte skal skiftes materiale.

 

Også rustfri stål, aluminium og DIY mærkning

Anvendelsesområderne for lasermærkningsmateriale er stort og varieret – det strækker sig fra barsk off shore og procesindustri til automation og maskinbygning. Lasermærkning er ideelt egnet til

Så modstandsdygtig som selve materialet: materialet – i dette tilfælde højkvalitets rustfrit stål – mærkes med laserteknologi ved at fjerne materialet

mærkning af metalplader af høj holdbarhed. Disse mærker benyttes inden for off shore på grund af deres høje korrosionsmodstand og også inden for procesindustri på grund af deres modstandsdygtighed overfor aggresive kemikalier.

Hvor mærkning af denne slags metalplader tidligere ofte blev oursourcet, kan brugerne nu selv lave de krævede mærker med TOPMARK NEO, som også kan bruges universelt til almindelige klemmer, leder og udstyrsmærker med kunststofskilte.

En standard mærkningsmetode på metal er klassisk gravering: de tilgængelige tilstande “High Quality”, “Standard” og “Draft” er forskellige hvad angår forholdet mellem mærkningens holdbarhed og intensitet i kontrast. Det gør det muligt for brugeren af reagere fleksibelt på krav som læsbarhed eller høj materialegennemstrømning. Tilstanden ”Annealing”, som skaber den såkaldte annealing mærkning i rustfrit stål, er også interessant. På grund af laserstrålens energiindgang, iltes materialets overflade med den omgivende atmosfæres oxygen, som skaber en pludselig højkontrast farveændring. Materialets overflade forbliver helt flad. Da den glatte overflade er mindre udsat for snavs er denne metode egnet til de strenge hygiejnekrav fra fødevareindustrien og inden for medicinsk teknologi.

Enheden er også fleksibel, fordi materialer kan mærkes og skæres ud i overensstemmelse med individuelle krav i bare en arbejdsgang. Det gør det muligt at lave enhver ønsket størrelse og form af polyacrylat laserfilm eller 0,8 mm tyk plademateriale lavet af Transply-ABS i henhold til individuelle krav. Det vil sige, at ofte ændrede størrelser, som det ses inden for produktion på specialmaskiner, kan håndteres individuelt med blot et mærkningsmateriale.

 

Mærkningsmateriale til stort set ethvert applikationsscenario: TOPMARK NEO har et bredt produktprogram inklusiv rustfrit stål, aluminium, ABS, polyacrylat og polykarbonat

 

 

Dataoverførsel fra CAE programmer

Mærkerne laves enten med den frit tilgængelige mærkningssoftware „Project complete“ eller det farvede touch display, der er integreret i enheden. TOPMARK NEO, som leveres med mærkningsapplikationen installeret, står for den nye klasse af desktop lasermarkører. Betjeningen er intuitiv – displayet benyttes ikke kun til at lave mærkningsprojekter, det viser også statusmeddelelser. Derudover er der brugermanual og videoer til rådighed, som forklarer betjeningen. Endnu mere praktisk er imidlertid muligheden for at betjene TOPMARK NEO via en pc eller Notebook ved hjælp af Project complete softwaren direkte fra arbejdspladsen. Det gøres enten ved at tilslutte enheden direkte til pc’en eller ved at integrere den i netværket via DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).

Project complete har også den fordel, at data kan overføres direkte fra CAE programmer, hvilket gør det muligt at implemente væsentlige mærkningsprojekter hurtigt og effektivt. Softwaren kan kontrollere alle printer- og mærkningssystemer fra Phoenix Contact.

 

Laserparametre indstilles automatisk

De fleste systemer på markedet kræver, at alle materialeparametre skal identificeres og vedligeholdes, hvorimod TOPMARK NEO leveres med en omfattende database af parametre. Forudindstillede parametre giver pålidelig mærkning for alle materialetyper og fjerner behovet for speciel laserkendskab. Phoenix Contacts materialeprogram omfatter lige for tiden 600 materialer og bliver konstant opdateret. Lasermærkningssystemet identificerer automatisk de ilagte materialer på baggrund af stregkoder på materialet eller et integret hulmønster på kunststofmaterialet. Den automatiske materialegenkendelse forebygger også mærkning på uegnede materialer og deraf følgende forkerte mærker. Det sparer tid og er mere økonomisk , især ved mærkning af store metalplader.

En laserspecialist er ikke påkrævet for TOPMARK NEO. I henhold til EN 60825-1 er enheden klassificeret som et klasse 1 lasersystem – ligesom DVD drevet i en pc eller notebook.

Desktop lagermærkningssystem: TOPMARK NEO er det første i en ny klasse af fleksible højtydende mærkningsenheder

Når man anvender TOPMARK NEO kan grafik integreres direkte i mærkningsprojektet og også i individuelle plader i bmp-, png- og jpeg-formater. Det gør det muligt at integrere for eksempel virksomhedslogoer, advarselssymboler eller andre visuelle elementer, uden at det kræver nogen tidskrævende vektorisering. Vektorgrafik kan også importeres direkte i mærkningsprojektet i dxf-, dwg- og hpgl-formater.

 

Overblik

Kravet til mærkningers holdbarhed inden for industrielle miljøer er stadig stigende – et område, hvor konventionel mærkningsteknik ofte presses til grænsen. Laserteknologi producerer meget holdbare mærker, som er ligeså modstandsdygtige som selve materialet. TOPMARK NEO lasermærkningssystemet fra Phoenix Contact tilfredsstiller kravene om holdbar mærkning og sparsom brug af ressourcer. Den kompakte, fleksible enhed kan betjenes intuitivt og er også meget effektiv takket være integrationen af planlægnings- og mærkningssoftwaren Project complete. Til stort set alle applikationer finder der mere end 600 mærkningsmaterialer.