Nordcad Systems A/S

Helt nyt! Constraint Manager findes nu i Capture

Bruges constraints i både front-end og back-end af et design, bliver eventuelle fejl spottet med det samme, og de kan rettes inden de får mulighed for at påvirke resten af designfasen.

Elektronikdesigns bliver til stadighed mere komplekse og mange elektronikudviklere laver i dag designs med DDR, HDMI, PCI Express og andre avancerede interfaces. Til disse typer af designs er det nødvendigt at anvende avancerede constraints.

Som designkompleksiteten vokser, vokser nødvendigheden for at anvende flere og flere regler også. Herunder bl.a. wiring, impedans, differential pairs, routing, shaping og mange flere constraints, som kan opsættes allerede i begyndelsen af designet.

Læs mere og se video demonstration