Gør en forskel nu med universelle køretøjsladestik

Nytte- og specialkøretøjer uden CO2-udledning

Den transformation, der er i gang inden for køretøjer, giver mange udfordringer for beslutningstagere inden for nyttekøretøjer, passagertransport og transportindustrien. Med krav i form af miljøzoner og behovet for at balance CO2 udledning er ændringen fra forbrændingsmotorer til batteridrevne, elektriske køretøjer uundgåelig. Her hjælper de universelle ladestik fra Phoenix Contact

(© Kzenon@Shutterstock/Phoenix Contact)
Ændring af mobilitet i nytte- og specailkøretøjer: Phoenix Ckontact tilbyder sit CCS ladekabel til dem, der ændrer til udledningsfri køresystemer

Det er ikke kun biler, der kører på vores veje. Selvom private biler udgør en stor andel af vejtrafikken, skal man ikke overse de mange forskellige nyttekøretøjer, når det handler om elektrificering.

Uden udledning
Den stadig stigende mængde konventionelle køretøjer med forbrændingsmotor tiltrækker øget offentlig interesse og generel kritik i lyset af miljø- og klimaspørgsmål. Elektrificering vil derfor blive forøget over de næste år og årtier: i offentlig transport, i global varetransport, i anvendelsen af kommunale servicekøretøjer, i landbrug, i minedrift og mange andre områder. På baggrund af ambitiøse, globale politiske mål baseret på klimaaftalen fra Paris, hvor alle transportmidler over tid skal være udledningsfri, og i lyset af EU’s Green Deal har nogle lande allerede har sat strenge begrænsninger for de førnævnte anvendelsesområder og nytte- og specialkøretøjer. Før eller siden skal andelen af konventionelle forbrændingsmotorer i den samlede mængde køretøjer på markedet reduceres kraftigt. Derfor vil producenter af nytte- og specialkøretøjer skulle konvertere eller redesigne deres køretøjer.

Ladeinfrastruktur og ladestandarder
Ejere og brugere, som ønsker at anvende udledningsfri elektriske nytte- og specialkøretøjer har en udfordring: de skal tilpasse deres infrastruktur og installere ladestationer ved f.eks. deres lagre. Det er forholdsvis enkelt i kommercielle miljøer. Fordelene sammenlignet med private installationer er åbenlyse: der er mere plads til installation af ladeinfrastruktur, en direkte tilslutning til netværket gør det nemmere at udvide netværkstilslutningen til større effektoverførsel, og det er ofte muligt at integrere tilslutningen til din egen energiforsyning, som f.eks. et eksisterende solcellesystem eller en vindmølle, i installationen.

Der er blevet etableret forskellige standarder for opladning af biler. Opladning med direkte strøm (DC) gør det muligt at overføre høje effektniveauer på kort tid. Derudover er kontakterne og kabeltværsnittene større end konventionelle vekselstrømstilslutningssystemer (AC). En ladestrøm på op til 250 kW kan derfor overføres med uafkølet DC opladning. Derfor kaldes DC opladning generelt hurtig opladning. I kombination med integreret afkøling kan man opnå en ladeeffekt på op til 500 kW og samtidig overholde relevante standarder. Dette kaldes ultra-fast opladning eller High Power Charging (HPC). Til DC opladning anbefaler førende bilproducenter Combined Charging System (forkortet CCS). Dette system muliggør både AC og DC opladning i et enkelt ladestik, og anvendes i Nordamerika (type 1) og i Europa (type 2). Ladestandarderne anvendes på de relevante markeder af både bilindustrien og af leverandører af ladeinfrastruktur. De etablerede CCS-standarder er også avancerede i tekniske og praktiske termer til hurtig opladning af nytte- og specialkøretøjer.

Hurtig opladning af nytte- og specialkøretøjer
Med sine nye CCS ladestik tilbyder Phoenix Contact nu producenter og virksomheder, som specialiserer sig i konvertering af nytte- og specialkøretøjer samt elektriske eller hybride biler, motorcykler og fritidskøretøjer kraftige komponenter, som er blevet testet i henhold til automobilstandarder inden for ladeteknologi. DC lynopladning og High Power Charging er derfor nu mulig på køretøjssiden.

Global tilgang: CCS ladekabler findes i varianter til hele verden

Indtil for nylig understøttede Combined Charging System kun ladestrømme på op til 200 A på køretøjssiden. Det globale marked inden for elektromobilitet – fra dem, der kører elektriske køretøjer over producenter og operatører af ladeinfrastruktur til bilindustrien – kræver betydeligt højere ladestrømme og mærkeeffekt. Alle spillere på markedet ønsker ladetider på få minutter – ladetid er kun acceptabel for slutbrugeren, når det kan sammenlignes med den tid, der normalt bruges på at tanke brændstof.

Når nytte- og specialkøretøjer benyttes kommercielt, skal tiden, hvor de står stille, også reduceres til et minimum, da effektiv og økonomisk anvendelse kun kan opnås gennem optimal brug af køretøjerne. De nye CCS ladestik fra Phoenix Contact muliggør opladning med højere ladestrøm og lever dermed op til markedets krav.

Lynhurtig opladning med High Power Charging: de nye CCS ladekabler er designet til midlertidige ladestrømme op til 500 A.

Intelligent design af ladestik
Tværsnittet for DC-kablet på op til 95 mm2 tillader midlertidige ladestrømme på op til 500 A. Den intelligente tilslutningsteknologi mellem kontakt og high-voltage kabler minimerer opvarmning af tilslutningssystemet. Den integrerede temperatursensorteknologi evaluerer temperaturen for DC kontakterne hurtigt og præcist. Den målte temperatur danner grundlag for en dynamisk regulering af den ladestrøm, som køretøjet kræver.

HPC ladeinfrastruktur er designet til kontinuerlig drift, og derfor afkøles den aktivt, mens køretøjets opladningsgrænseflade afkøles over flere timer, når køretøjet bruges, så det allerede er køligt inden den næste opladningsproces startes. Det vil sige, at der ikke er nogen aktiv køling af effektkontakterne og HV kablerne på køretøjssiden. Istedet benyttes dynamiske ladeprofiler til opladning af køretøjets batterier; ladeprocessen starter normalt med en høj ladestrøm, som så gradvist reduceres. Den høje ladestrøm betyder, at køretøjets batterier er næsten fuldt opladet på få minutter.

Takket være det intelligente forseglingskoncept har alle interne dele i ladestikket omfattende IP67 beskyttelse. Ladestikket har også IP6K6K/IP6K9K beskyttelse på fronten – og dermed forebygges indtrængning af vand effektivt.

De eksterne dimensioner og skruetilslutningen på køretøjets ladestik gør dem ekstremt kompakte, og designet for CCS type 1 standard og CCS type 2 standard er identiske. Det betyder, at producenter og specialister kan planlægge samme installationsplads for ladestik i deres køretøjer til global anvendelse .

Samme installationsplads til installetion af ladestik: de udvendige dimensioner og geometrien for skruetilslutningen i CCS type 1 og CCS type 2 ladekablerne er identiske.

De nye CCS ladestik fra Phoenix Contact leveres formonteret, så de kan integreres direkte i køretøjets HV strømforsyning. Udover køretøjets opladningsindtag med integreret temperatursensorteknologi omfatter leveringen også en låseaktuator, de tilsluttede HV og LV kabler og støvbeskyttelseskapper til at afdække pin-belægningen.

Overblik
De universelle køretøjsladestik fra Phoenix Contact er high-performance ladeinterfaces, som er testet i overensstemmelse med automobilstandarder, lever op til kravene fra producenter og virksomheder, der specialiserer sig i konvertering af batteri- eller hybridbiler, motorcykler og fritidskøretøjer samt nytte- og specialkøretøjer inden for alle områder. Disse typer køretøjer kan nu også få fordel af hurtig opladning, som kan udføres sikkert og pålideligt takket være mange funktioner.

CCS ladekabler til elektriske og hybride køretøjer – overblik over fordelene:

  • Konstant og præsis overvågning af den præcise kontakttemepratur med integreret temperatursensorteknologi ved hver kontakt
  • Hurtig opladning med midlertidige ladestrømme op til 500 A
  • Konfigurerbar til forskellige applikationer takket være det brede udvalg af kabeltværsnit og låseaktuatorer
  • CCS type 1 og CCS type 2 ladekabler: identisk installationsplads, skruetilslutning og udvendige dimensioner
  • Særlig sikker takket være det intelligente forseglingssystem
  • Udviklet og produceret i henhold til IATF 16949 automobilstandarden og ISO 9001