EKTOS Joins Odense Robotics

EKTOS, a leading provider of end-to-end electronic engineering services, is pleased to announce its membership in Odense Robotics. Odense Robotics is a Danish national cluster for robotics, automation, and drones.

With a commitment to innovation and excellence, EKTOS brings extensive expertise to the cluster, offering comprehensive knowledge tailored to robotics, drones, and automation vendors’ unique needs. 

With a skilled development team located in the EU and Ukraine, test labs located in Denmark, and a manufacturing division near the EU, EKTOS streamlines the entire process of bringing product ideas to market swiftly, ensuring Danish quality at Far-East price points. 

“Our membership in Odense Robotics underscores our unwavering dedication to collaborating and serving the needs of the robotics, drones, and automation sectors. We are excited to share our knowledge, collaborate with fellow members, and contribute our expertise in design and development, testing and approvals, and manufacturing to drive innovation and success in the industry,” said Jesper Rasmussen, key account manager at EKTOS. 

EKTOS offers a wide range of specialized services, including 

  • Development: Expertise in communication protocols, power-efficient electronics design, machine learning, AI integration, functional and system safety, software development, and worldwide approval readiness. 
  • Testing: Comprehensive testing services and approvals covering functional, safety, EMC/EMI, radio, and environmental testing.
  • Manufacturing: Electronics manufacturing and box-build services for seamless production. 

As a member of Odense Robotics, EKTOS is well-positioned to support the members with technical know-how.

For more information or to explore partnership opportunities, please email Jesper Rasmussen at jtr@ektos.net or call +45 3135 0220 or +45 7070 1499

About EKTOS

EKTOS is the trusted provider of end-to-end electronic engineering services, offering tailored solutions for various sectors. With a focus on innovation and cost-effective quality, EKTOS helps clients navigate the complexities of product development, testing, and manufacturing to succeed in the global market. 

Contact EKTOS today to discuss your projects and discover how they can swiftly help you bring your ideas to market.

_________________________ 

DK

EKTOS bliver medlem af Odense Robotics 

EKTOS, en førende udbyder af end-to-end elektronikløsninger, er glad for at kunne annoncere sit medlemskab af Odense Robotics. Odense Robotics er et dansk netværk inden for robotics, automatisering og droner. 

Med sit engagement inden for innovation og udvikling bidrager EKTOS til netværket med omfattende ekspertise og tilbyder bred viden tilpasset til de specifikke behov, som leverandører inden for robotics, droner og automatisering måtte have. 

Med et dygtigt udviklingsteam i EU og Ukraine, testlaboratorier i Danmark og en produktionsdivision nær EU, strømliner EKTOS hele produktprocessen, der handler om at bringe idéer hurtigt til markedet og sikre dansk kvalitet til Fjernøsten-priser.

“Vores medlemskab af Odense Robotics understreger vores engagement iat samarbejde og opfylde behovene i robotics, droner og automatiseringssektorerne. Vi ser frem til at dele vores viden, at samarbejde med medlemmerne og at bidrage med vores ekspertise inden for udvikling, test & godkendelse, og produktion for at fremme innovation og succes i branchen,” siger Jesper Rasmussen, key account manager hos EKTOS. 

EKTOS tilbyder en bred vifte af specialiserede ydelser: 

  • Udvikling: Ekspertise inden for kommunikationsprotokoller, energieffektiv elektronikudvikling, Machine Learning, integrering af kunstig intelligens, funktionel og systemmæssig sikkerhed, softwareudvikling og internationale godkendelser 
  • Test: Omfattende testydelser og godkendelser, der dækker funktionelle test, sikkerhedstest, EMC/EMI og radio- og miljøtest 
  • Produktion: Elektronikmontage- og box-build-services i én sammenhængende produktionsproces 

Som medlem af Odense Robotics er EKTOS godt positioneret til at støtte medlemmerne med teknisk knowhow.

For mere information eller for at udforske partnerskabsmuligheder, send en e-mail til Jesper Rasmussen på jtr@ektos.net eller ring på +45 3135 0220 eller +45 7070 1499.

Om EKTOS

EKTOS er en stærk udbyder af end-to-end elektronikudvikling og tilbyder skræddersyede løsninger til forskellige sektorer. Med fokus på innovation og omkostningseffektiv kvalitet hjælper EKTOS kunder med at navigere gennem kompleks produktudvikling, test og produktion for at nå i mål på det globale marked. 

Kontakt EKTOS for at drøfte dine projekter og finde ud af, hvordan vi kan hjælpe dig med at få dine ideer hurtigt ud til markedet.