ACTEC A/S

De livsvigtige batterier må ikke svigte

På hospitaler, klinikker og plejehjem kan pålidelige batterier gøre forskellen på liv og død.

Batteripakker til medicoudstyr

ACTEC har de sikre løsninger til alle former for medico udstyr.

Medicinalbranchen er i dag helt afhængig af elektricitet. Helt overordnet bruges batterier i de UPS-løsninger, der sikrer mod selv det mindste udfald, mens der skiftes til backup generatorer ved en strømafbrydelse. – Udfald, som ikke bare kan være fatale på f.eks. en operationsstue, men som også kan betyde, at servere og andet livsvigtigt dataudstyr går ned i længere tid.

Men backup er kun toppen af isbjerget. I dag anvendes alle former for medicoudstyr som bl.a. infusionspumper, dialysesystemer, anæstesiapparater m.m. genopladelige batterier, der ikke tillader store tolerancer med hensyn til gradvis forringelse af ladetilstand o.lign.

ACTEC har stor erfaring med at producere batteripakker til alle former for medicoudstyr.
Vi leverer sikre pålidelige batteripakker, der lever op til alle branchens krav og ønsker. Og som naturligvis overholder alle sikkerhedsstandarder og lovkrav på området.
Der er hurtig levering på standard batteripakker og alle vores batteripakker er certificerede i henhold til relevante godkendelser.

Kontakt ACTEC på 8711 9999 eller se vores medico program her