Nordcad Systems A/S

Anvender du constraints i diagramtegningsfasen?

Undgå at lave mange unødvendige fejl ved at anvende regler (constraints) tidligt i designfasen.

Ved ikke at anvende regler i diagramtegning, er der større risiko for fejl i prototyper, og det færdige produkt kan ende med at have en langt højere cost-per-unit.

Bruges regler derimod i både front-end og back-end af et design, bliver eventuelle fejl spottet med det samme, og de kan rettes inden de får mulighed for at påvirke resten af designfasen.

Vil du vide mere om den nye mulighed for at anvende constraints i diagramtegning?

Læs mere

D. 31. januar afholdes uddannelse i Constraint Manager, hvor du kan lære alt om anvendelsen af regler i designfasen.